हाम्रो वेवसाइटमा स्वागत छ .

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको स्थानिय स्रोत साधन उपभोग तथा व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:36 PDF icon गाउँपालिकाको स्थानिय स्रोत साधन उपभोग तथा व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन २०७६.pdf
गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:35 PDF icon गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:34 PDF icon गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६.pdf
गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:33 PDF icon गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf
कृषि ऐन २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:32 PDF icon कृषि ऐन २०७६.pdf
कार्यविभाजन नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:31 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली २०७६.pdf
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:30 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 10/10/2019 - 15:38 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 10/10/2019 - 15:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन ७६/७७ 09/15/2019 - 10:02 PDF icon img20190915_09515707.pdf, PDF icon img20190915_09531909.pdf, PDF icon img20190915_09540885.pdf, PDF icon img20190915_09545972.pdf, PDF icon img20190915_09554907.pdf

Pages