हाम्रो वेवसाइटमा स्वागत छ .

 

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:16 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:16 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:13 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७५/७६ 02/28/2019 - 12:12 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:10 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
सभा संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:08 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages