FAQs Complain Problems

७७/७८

ठेक्का सम्बन्धि सुचना

आशय पत्र सम्बन्धि सुचना ।।।

आशय पत्र सम्बन्धि सुचना ।।।

सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना ।

उधम विकास सहजकर्ता करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्ष्या भत्ता सम्वन्धमा

५/१०/१५ बेडको अस्पताल निर्माण सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची अनुसारका २६४ स्थानीय तहहरु)

यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार देहायमा उल्लेखित झोलुङ्गे पुलको स्टिल पार्ट खरिद कार्य शिलबन्दी दरभाउपत्र ।।

५ वेडको अस्पताल स‌न्चालन सम्बन्धमा

Pages