FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार सेवा सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 02/23/2024 - 16:25 PDF icon करार सेवा सम्बन्धी सूचना ।
ब्याकहो लोडरको क्याटलक सपिङ्ग सम्बन्धि सूचना र टेक्निकल स्पेसिफिकेसन । ८०/८१ 02/22/2024 - 17:53 PDF icon ब्याकहो लोडरको क्याटलक सपिङ्ग सम्बन्धि सूचना र टेक्निकल स्पेसिफिकेसन ।
LISA र FRA को स्कोर सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना । ८०/८१ 01/14/2024 - 12:00
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०७९ ८०/८१ 12/15/2023 - 18:23 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०७९
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्याविधि,२०७९ ८०/८१ 12/15/2023 - 18:21 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्याविधि,२०७९
छार्का ताङसोङ गाउँपालिका कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्याविधि,२०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 18:15 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिका कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्याविधि,२०८०
छार्का ताङसोङ गाउँपालिका प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड सुविधा कार्याविधि,२०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 17:26 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिका प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड सुविधा कार्याविधि,२०८०
भूकम्प पीडितहरुको उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्थापनाको लागि यस छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग । ८०/८१ 11/06/2023 - 13:11
पशु सेवा कार्यालयको सूचिकृत सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना । ८०/८१ 10/05/2023 - 12:00
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । ८०/८१ 10/03/2023 - 19:18

Pages