FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना । ८०/८१ 08/25/2023 - 14:38
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 08/12/2023 - 15:25
अन्तरवार्ता परिक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना। ८०/८१ 08/07/2023 - 13:45
स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समिति,छार्का ताङसोङ, डोल्पाको अनुरोध। ८०/८१ 07/26/2023 - 12:22
आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरियको वारे । ७९/८० 07/22/2023 - 12:00 PDF icon आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरियको वारे ।
सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 07/21/2023 - 11:57
करार सेवा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना । ८०/८१ 07/18/2023 - 12:00
आ.व २०८०।०८१ को वजेट ८०/८१ 06/26/2023 - 12:00 PDF icon आ.व २०८०।०८१ को वजेट
आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ८०/८१ 06/26/2023 - 12:00 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 06/26/2023 - 12:00 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष