FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छार्का ताङसोङ गाउँपालिका कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्याविधि,२०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 18:15 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिका कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्याविधि,२०८०
छार्का ताङसोङ गाउँपालिका प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड सुविधा कार्याविधि,२०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 17:26 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिका प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड सुविधा कार्याविधि,२०८०
भूकम्प पीडितहरुको उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्थापनाको लागि यस छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग । ८०/८१ 11/06/2023 - 13:11
पशु सेवा कार्यालयको सूचिकृत सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना । ८०/८१ 10/05/2023 - 12:00
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । ८०/८१ 10/03/2023 - 19:18
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । ८०/८१ 10/03/2023 - 19:16
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । ८०/८१ 10/02/2023 - 19:39
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । ८०/८१ 10/02/2023 - 19:38
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 09/29/2023 - 12:00
सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा । ८०/८१ 09/25/2023 - 18:01

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष