FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 04/03/2022 - 09:05 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 01/21/2022 - 12:00 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 01/14/2022 - 12:00 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 01/11/2022 - 12:00 PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार देहायमा उल्लेखित झोलुङ्गे पुलको स्टिल पार्ट खरिद कार्य शिलबन्दी दरभाउपत्र ।।

७७/७८ 10/04/2020 - 14:01 PDF icon यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार देहायमा उल्लेखित झोलुङ्गे पुलको स्टिल पार्ट खरिद कार्य शिलबन्दी