FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नाता प्रमाणित गरिएको बारे ७८/७९ 03/14/2022 - 14:00 उपलब्ध छैन
योजना सम्झौता फाराम ७८/७९ 03/14/2022 - 13:59 PDF icon योजना सम्झौता फाराम
साना मझौला व्यवसायिक पशु फर्म प्रमाण पत्र ७८/७९ 03/14/2022 - 13:56 उपलब्ध छैन
आबध्दता प्रमाण पत्र ७८/७९ 03/14/2022 - 13:52 PDF icon आबध्दता प्रमाण पत्र
नेपाली नायरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी पाउँ फारम ७८/७९ 03/14/2022 - 13:30 उपलब्ध छैन
नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र फाराम ७८/७९ 03/14/2022 - 13:26 PDF icon नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र फाराम
डोर हाजिरी फाराम ७८/७९ 03/14/2022 - 12:28 PDF icon डोर हाजिरी फाराम
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र ७८/७९ 03/14/2022 - 12:15 उपलब्ध छैन
बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्र ७८/७९ 03/14/2022 - 12:09 उपलब्ध छैन
जन्म दर्ता प्रमाणपत्र ७८/७९ 03/14/2022 - 12:06 उपलब्ध छैन

Pages