FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुल लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण । ७९/८० 05/07/2023 - 12:00 PDF icon कुल लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण ।
छार्का ताङसोङ गाउँपालिका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७९/०८० । ७९/८० 04/12/2023 - 12:00 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७९/०८० ।
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। ७९/८० 04/04/2023 - 12:34 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
अनिवार्य रुपमा सम्झौता बमोजिमको काम समयमै गर्ने/गराउने सम्बन्धमा । ७९/८० 03/28/2023 - 12:37
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । ७९/८० 02/27/2023 - 12:00
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९/८० 02/24/2023 - 12:14
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । ७९/८० 02/22/2023 - 12:00
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९/८० 02/20/2023 - 08:54
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना । ७९/८० 02/16/2023 - 11:38
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९/८० 02/14/2023 - 12:00 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष