FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकिकृत घुम्ति सेवाको प्रगति विवरण । ७९/८० 09/25/2022 - 17:03
उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी छनौट गरिएको सम्बन्धमा । ७९/८० 09/08/2022 - 12:27
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको नागरिक वडापत्र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु ७९/८० 08/29/2022 - 22:25 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको नागरिक वडापत्र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको नागरिक वडापत्र वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु ७९/८० 08/29/2022 - 22:23 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको नागरिक वडापत्र वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरु
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली , २०७९ ७९/८० 08/29/2022 - 07:32 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद लियमावली , २०७९
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद लियमावली , २०७९ ७९/८० 08/27/2022 - 07:51 PDF icon छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद लियमावली , २०७९
शान्ति बुढा 08/15/2022 - 13:22
हिरा बहादुर बोहोरा 08/14/2022 - 16:21
आ.व. २०७९।०८० मा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा लगाइने करका दरहरु ७९/८० 08/14/2022 - 13:30 PDF icon आ.व. २०७९।०८० मा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा लगाइने करका दरहरु
आ.ब. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७९/८० 08/14/2022 - 13:19 PDF icon आ.ब. २०७९।०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Wednesday, April 17, 2024 - 10:53

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ माघ देखि चैत्र

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष