FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं फोटो

अमरराज सेजुवाल

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत amarraj.sejuwal@gmail.com 9858366063,9851167535 अमर राज सेजुवाल

मणि राज पौडेल

अधिकृत छैटौ योजना manirajpaudel75@gmail.com ९८५८०२४१३५ मणि राज पौडेल

किरण के सि

सुचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा संचार riskkiran@gmail.com 9858366163

वुद्धि बहादुर धरला

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य buddhadc77@gmail.com 9860383020 वुद्धि बहादुर धरला

विष्णु बहादुर के.सी

अधिकृत छैटौ कृषि तथा पशुपन्छि ९८५८०२४१७१ विष्णु बहादुर के.सी

रामकृष्ण बुढा

लेखापाल लेखा jumlipream@gmail.com 9858321127

हिरा बहादुर बोहोरा

इन्जिनियर प्राविधिक diamond04172@gmail.com 9848172049 हिरा बहादुर बोहोरा

हरि प्रसाद रोकाया

सव इन्जिनियर प्राविधिक rokayahari9138@gmail.com 9866946491 गाउँपालिका सव इन्जिनियर

भक्त बहादुर बुढा

खरिदार प्रशासन,स्टोर,शिक्षा र महिला विकास mgrbhakta31@gmail.com 9858390084

डिल्लिराज उपाध्याय

खरिदार योजना dillirajkalikot2gmail.com ९८४९३५३१२८ डिल्लिराज उपाध्याय

तुल बहादुर सार्की

अ.सव इन्जिनियर प्राविधिक stulbahadur2020@gmail.com ९८६८९०९१७४ तुल बहादुर सार्की

निराजन खत्री

खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन प्राविधिक nirajankhatri23@gmail.com 9848303122

ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही

सि.अ.हे.व (पाँचौ) स्वास्थ्य 9843788966 ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही

ई.बम बहादुर भन्डारी

सव इन्जिनियर प्राविधिक er.bambhandari721@gmail.com 9843633094

बालिका ओली शर्मा

सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकास शाखा balika0763@gmail.com ९८४७९३४९१३

भुज बहादुर बुढा

ना.प्रा.स. कृषि तथा पशुपन्छि ९८४८३०३११४

पदम बहादुर बुढा

एम.आई.एस अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जिकरण ९८६८९०३३८३

अदानसिङ रावल

सहायक चौथो प्रशासन ९८६६७४५७०३

दिपा कुमारी के.सी

ना.प.स्वा.प्रा कृषि तथा पशुपन्छि ९८६०१८१३१०

भक्तविर के.सी

प्रा.स. कृषि तथा पशुपन्छि ९८६९८३७७७१

देव नारायण भट्टराई

प्रा.स. कृषि तथा पशुपन्छि ९८६४७२८४५०

बालिका चौधरी

ना.प्रा.स. कृषि तथा पशुपन्छि ९८४५४२९८९५

राधा कुमारी यादव

अ.न.मी स्वास्थ्य ९८६५८२६०८४

शान्ति बुढा

रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 9860422222 शान्ति बुढा

भगवती कुमारी जोशी

अ.न.मी स्वास्थ्य ९८४०९३१९०८

कल्पना कुमारी शाही

रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्याक्रम kalpanashahi389@gmail.com ९८५८३६६८५६

नन्द कुमार बोहोरा

एम.आई.एस फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण bohoranandakumar@gmail.com ९८६६८४२८९८

मनराज शाही

अ.सव इन्जिनियर प्राविधिक ९७४५४९३७५४

मञ्जु बडु

अ.सव इन्जिनियर प्राविधिक ९८४४६९३३१६

मुना के.सी

सहायक चौथो प्रशासन ९८६९९७०२८६

रुपचन्द्र डाँगी

एम.आई.एस फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जिकरण ९८४८३२४६९०

दिलिप कुमार बुढा

सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्याक्रम dilipbudha17@gmail.com ९८४८३२३६३६

पुष्पालत्ता बोहोरा

अ.हे.व स्वास्थ्य ९८६०५५०२३७

कृष्ण रोकाया

एच.ए स्वास्थ्य ९८६०४१०९०३

शिवानन्द गिरी

कार्यक्रम संयोजक मेडपा MEDPA Programme shivagiri799@gmail.com ९८४२३२६३६४

रोशीना विष्ट

प.हे.न स्वास्थ्य bistaroshina1234@gmail.com 9868030750

लक्ष्मी कुमारी शाही

EDF/MEDPA MEDPA Programme laxmishahithakuri656@gmail.com ९८६९९८७९००

देव नारायण भट्टराई

प्रा.स. कृषि तथा पशुपन्छि ९८६४७२८४५०

प्रेङ्का कुमारी जोसी

शि.प्रा.स शिक्षा ९७४६३३३५३१

रमेश लामिछाने

कम्प्युटर अपरेटर संचार ९८६१२०२५६३