FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार देहायमा उल्लेखित झोलुङ्गे पुलको स्टिल पार्ट खरिद कार्य शिलबन्दी दरभाउपत्र ।।

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष