FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार देहायमा उल्लेखित झोलुङ्गे पुलको स्टिल पार्ट खरिद कार्य शिलबन्दी दरभाउपत्र ।।

Pages