FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अनुदानमा आधारित कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:35 PDF icon अनुदानमा आधारित कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
अनुदानमा आधारीत पशु विकास कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:34 PDF icon अनुदानमा आधारीत पशु विकास कार्यक्रम स‌ंचालन कार्यविधि २०७६.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:33 PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
गैह्र सरकारी संस्था परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:32 PDF icon गैह्र सरकारी संस्था परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँपालिकाको उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:31 PDF icon गाउँपालिकाको उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७६.pdf
गाउँपालिकामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:30 PDF icon गाउँपालिकामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:26 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
कार्य विधी आर्थिक सहायता २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:24 PDF icon कार्य विधी आर्थिक सहायता २०७६.pdf
स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:22 PDF icon स्थानीय तहको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
एफ एम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:17 PDF icon एफ एम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि ,२०७६.pdf

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष