FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यविभाजन नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:31 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली २०७६.pdf
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:30 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 10/10/2019 - 15:38 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 10/10/2019 - 15:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन ७६/७७ 09/15/2019 - 10:02 PDF icon img20190915_09515707.pdf, PDF icon img20190915_09531909.pdf, PDF icon img20190915_09540885.pdf, PDF icon img20190915_09545972.pdf, PDF icon img20190915_09554907.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:16 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:16 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:13 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७५/७६ 02/28/2019 - 12:12 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 12:10 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष