FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
निर्णय आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:16 PDF icon निर्णय आदेश र अधिकार पत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:15 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहि‌‌ता २०७६.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10/28/2019 - 08:13 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँसभामा रहने समितिको कार्य संचालन नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:49 PDF icon गाउँसभामा रहने समितिको कार्य संचालन नियमावली २०७६.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्ने सम्वन्धि विधेयक २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:46 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्ने सम्वन्धि विधेयक २०७६.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:37 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७६.pdf
गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:35 PDF icon गाउँपालिकाको पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:34 PDF icon गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७६.pdf
गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:33 PDF icon गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७६.pdf
कृषि ऐन २०७६ ७६/७७ 10/27/2019 - 18:32 PDF icon कृषि ऐन २०७६.pdf

Pages

स्वतः प्रकाशन

  • मिति: Wednesday, April 17, 2024 - 10:53

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ माघ देखि चैत्र

  • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

    छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष