FAQs Complain Problems

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

स्वतः प्रकाशन

 • मिति: Wednesday, April 17, 2024 - 10:53

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

  छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको तेश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ माघ देखि चैत्र

 • मिति: Thursday, March 21, 2024 - 17:47

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

  छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण (PROACTIVE DISCLOSURE) आ. व. ०८०।०८१ कार्तिक-पौष