FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्झौता गर्न आउने सम्वनधमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

ठेक्का सम्बन्धि सुचना

आशय पत्र सम्बन्धि सुचना ।।।

आशय पत्र सम्बन्धि सुचना ।।।

सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना ।

उधम विकास सहजकर्ता करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्ष्या भत्ता सम्वन्धमा

५/१०/१५ बेडको अस्पताल निर्माण सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची अनुसारका २६४ स्थानीय तहहरु)

५ वेडको अस्पताल स‌न्चालन सम्बन्धमा

Pages