FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भूकम्प पीडितहरुको उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्थापनाको लागि यस छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग ।

पशु सेवा कार्यालयको सूचिकृत सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

ठेक्का सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Pages