FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना अधिकारी तोकिएको सम्बन्धमा ।

सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

अन्तरवार्ता परिक्षामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना।

स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समिति,छार्का ताङसोङ, डोल्पाको अनुरोध।

आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरियको वारे ।

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

करार सेवा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना ।

पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषणा गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राय/सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना ।

Pages