FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना ।

उधम विकास सहजकर्ता करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सामाजिक सुरक्ष्या भत्ता सम्वन्धमा

५/१०/१५ बेडको अस्पताल निर्माण सम्बन्धमा । (श्री संलग्न सूची अनुसारका २६४ स्थानीय तहहरु)

५ वेडको अस्पताल स‌न्चालन सम्बन्धमा

करार कर्मचारी विवरण सम्वन्धमा

करार सेवा पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना

सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धि सुचना

दस्तावेज: 

निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको विववरण

Pages