FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कुल लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

अनिवार्य रुपमा सम्झौता बमोजिमको काम समयमै गर्ने/गराउने सम्बन्धमा ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

Pages