FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

एकिकृत घुम्ति सेवाको प्रगति विवरण ।

उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्वनधमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

ठेक्का सम्बन्धि सुचना

आशय पत्र सम्बन्धि सुचना ।।।

आशय पत्र सम्बन्धि सुचना ।।।

Pages