FAQs Complain Problems

Biometric verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा ।

Biometric verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.व. २०८१/०८२ अन्तर्गत मिति २०८१ माध १ गते देखि यस गाउँपालिका का सबै वडा कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नविकरण तथा नयाँ दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित Biometric verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: